NCCN

Beste gemeentelijke coördinatoren, de Housing Tool wordt niet langer gebruikt voor de verdeling van ontheemden uit Oekraïne over de verschillende gemeenten die plaatsen voor crisishuisvesting aanbieden. Gelieve de beschikbare plaatsen voor uw gemeente door te geven aan de regionale overheden, die op hun beurt de nodige informatie zullen bezorgen aan Fedasil:

Chers coordinateurs communaux, le Housing tool n'est plus utilisé pour répartir les personnes déplacées d'Ukraine entre les différentes communes offrant des places pour un logement de crise. Veuillez transmettre les places disponibles pour votre commune aux autorités régionales, qui à leur tour fourniront les informations nécessaires à Fedasil :